Contact Lenses tại Duyên Dáng Lenses đều đồng giá 150k/cặp

Xem thêm >

Mua 1 cặp lenses giá 150k. Cặp thứ 2 giá chỉ còn 140k

Xem thêm >

CATALOGUE THÁNG 2

CATALOGUE THÁNG 2
Click vào Đây để xem Stock List theo Tên & Màu

Soft Contact Lens
Duration : 1 year
Diameter(mm) : dia 15.0
Base Curve(mm) : B.c 8.60
Effect 17.0 - 18.0 - 19.0
Water content 55%
Expire : 5 Years
Manufactured by Vassen co.,Ltd. - Dueba co.,Ltd.
Made in korean

Danh sách các mẫu lens đang có tại chuỗi cửa hàng Duyên Dáng Contact Lens:

>> Royal  [BLACK - BROWN - HAZEL]

(eff.18 / dia 14.5)

--------------------------------------

>>DreamColor1 CUPID [Black]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

DreamCon Cupid Gray EFF.18

 

DreamCon Cooper บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>>BIGEYE SARA (EFF. 18 / DIA 14.5)  [GRAY]

Sara Bling Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

Sara คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี

---------------------------------------------

>>BIGEYE CICI (EFF. 18 / DIA 14.5) [GRAY]

CiCi Black EFF.18

คอนแทคเลนส์ , บิ๊กอาย , Bigeye , บิ๊กอายเกาหลี , คอนแทคเลนส์เกาหลี , Nubigeye

---------------------------------------------

>> HARU [Black]

Haru Gray EFF.18

 

Yuki Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye  

------------------------------------

>> SUPER BLING [BLACK,GRAY,BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

Super Bling bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน wonder eyes โดย nubigeye

 

Super Bling  คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี Super Bling  คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี

------------------------------------

>> FRAGRANT (EFF. 18 / DIA 15) [GRAY, BROWN]

Fragrant LensBigeye Bigeyes บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์

---------------------------------------------

>>MIU MIU / SUNNY [GRAY]

Miu Miu Gray EFF.18

Miu Miu Lens

---------------------------------------------

>>Ruby Q-Brown 

Ruby Queen Brown EFF.18

คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี

---------------------------------------------

>>EDWINA [BROWN]

Edwina Brown EFF.18

Edwina บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>> Goofy [GRAY, BROWN, BLUE]  so hot ^^

---------------------------------------------

>> Bella Black EFF.18

Bella Black EFF.18

 Bella Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Kitty Kawaii โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>> Cara [Green]

 

---------------------------------------------

>> KeiZen [BROWN]

KeiZen Lens

---------------------------------------------

>>binky [GRAY,BROWN]
< eff.19 / Dia 14.5 >

 

---------------------------------------------

>> Richy EFF.18 [GRAY]

ขายส่งบิ๊กอาย, คอนแทคเลนส์, BIGEYE, ราคาถูกที่สุด , BIGEYES, ของแท้ 100%, แฟรนไชส์มาแรงที่สุดในประเทศ , รับสมัครตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

---------------------------------------------

>>Jewel Brown EFF.18

Jewel Brown EFF.18

คอนแทคเลนส์ bigeye contactlens บิ๊กอายเกาหลี

---------------------------------------------

>>NUDY [BLACK]

Nudy Black EFF.18

bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต wonder eyes nubigeye nudy

---------------------------------------------

>>  ALOVERA BLACK

 

bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต wonder eyes nubigeye alovera

Alovera คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี โดย nubigeye

 

---------------------------------------------

>> DOLCE / KISS ME [BLACK]

Dolce Gray EFF.18

Dolce Sugar บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>>MORNING [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 14.5

Morning Gray EFF.18

Morning บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ Bigeye ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>>  YAYA [BLACK]

---------------------------------------------

>> DIAMOND3TONE  [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 15)

Diamond3Tone บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

Maple บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>> BABY QUEEN [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5) 

Baby Queen choco EFF.18

ขายส่งบิ๊กอาย, คอนแทคเลนส์, BIGEYE, ราคาถูกที่สุด , BIGEYES, ของแท้ 100%, แฟรนไชส์มาแรงที่สุดในประเทศ , รับสมัครตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

---------------------------------------------

>> DAISY [BLACK, BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5

bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต wonder eyes nubigeye daisy

Daisy Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>> AURORA [BOWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

Aurora Brown EFF.18

Aurora Bigeye Bigeyes บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต Nubigeye

---------------------------------------------

>> TIGER [GRAY]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต wonder eyes nubigeye tiger

Tiger Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

---------------------------------------------

>>HYPER KING [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

  bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต wonder eyes nubigeye king


คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี โดย nubigeye

 

---------------------------------------------

>>  Candy-MI BLACK EFF.18

Candy-MI Gray EFF.18

คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี

---------------------------------------------

>> LEMON [BROWN] (EFF. 18 / DIA 14.5

Lemon Brown EFF.18

Lemon Lens

---------------------------------------------

>>Toffee Brown EFF.18

Toffee Brown EFF.18

คอนแทคเลนส์ , บิ๊กอาย , Bigeye , บิ๊กอายเกาหลี , คอนแทคเลนส์เกาหลี , Nubigeye

 

---------------------------------------------

>> Cherry Blossom [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

คอนแทคเลนส์ , บิ๊กอาย , Bigeye , บิ๊กอายเกาหลี , คอนแทคเลนส์เกาหลี , Nubigeye

------------------------------------

>> PUFFY  [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

Puffy Brown EFF.18

Puffy Lens

------------------------------------

>> ICY (EFF. 18 / DIA 14.5) [BROWN]

คอนแทคเลนส์ bigeye contactlens บิ๊กอายเกาหลี

------------------------------------

>> BIG SEASHELL / DIZON EYE  [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

SeaShell Hazel (Choco) EFF.18

SeaShell บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

 

------------------------------------

>> MOOS (EFF. 18 / DIA 14.5)  [BROWN]

Moos Brown EFF.18

Moos คอนแทคเลนส์ bigeye บิ๊กอายเกาหลี

 

------------------------------------

>> CHARMING (EFF. 18 / DIA 15) [Green]

charming green EFF.18

คอนแทคเลนส์ , บิ๊กอาย , Bigeye , บิ๊กอายเกาหลี , คอนแทคเลนส์เกาหลี , Nubigeye

 

------------------------------------

>> Seeshell [BROWN]
   < eff.17 >[ Dia 15.0 ]

 

------------------------------------

>> BLYTHE / RING (EFF. 18 / DIA 14.5) [BLACK, BROWN]

ขายส่งบิ๊กอาย, คอนแทคเลนส์, BIGEYE, ราคาถูกที่สุด , BIGEYES, ของแท้ 100%, แฟรนไชส์มาแรงที่สุดในประเทศ , รับสมัครตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

------------------------------------

>> DreamCon COOPER [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

DreamCon Cooper Gray EFF.18

DreamCon Cooper บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>>DreamCon DIOR [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

DreamCon Dior Gray EFF.18

DreamCon Kate บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> PURE [GRAY]

(EFF. 17 / DIA 14.5)

Pure บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ Bigeye ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> SURI (EFF. 18 / DIA 14.5)  [GRAY]

Suri Gray

------------------------------------

>> WINKY [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

Winky บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ Bigeye ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> BROWNIE [BLACK, CHOCO]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

Brownie Black EFF.18Brownie Chocco EFF.18

Brownie Black Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

------------------------------------

>> Kitty Cat Black EFF.18 

Kitty Cat Gray  EFF.18

Kitty Bigeye Bigeyes บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต Nubigeye

------------------------------------

>> DREAMY [BLACK, GRAY]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

  Dreamy บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย NubigeyeDreamy บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> ASH / MIRANDA [GRAY, BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

� Ash Miranda Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye Ash Miranda Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> VIVA [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 15)

ขายส่งบิ๊กอาย, คอนแทคเลนส์, BIGEYE, ราคาถูกที่สุด , BIGEYES, ของแท้ 100%, แฟรนไชส์มาแรงที่สุดในประเทศ , รับสมัครตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

------------------------------------

>> TORNADO (EFF. 18 / DIA 14.5) [BLACK]

Tornado Black EFF.18

Tornado บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ Bigeye ตาโต จากแบรน โดย Nubigeye

------------------------------------

>> TIGGER [BROWN]

(EFF. 18 / DIA 14.5)

bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต

------------------------------------

>> SNOW [BLACK]

(EFF. 18 / DIA 15)

Snow Gray EFF.18+ ลายธรรมชาติ แต่สีสด เด่นมาก

Snow Bigeye บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์ ตาโต จากแบรน Wonder Eyes โดย Nubigeye

------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPDATING ...